De Rode Draak

We hebben de rode draak gekozen als overkoepelend symbool voor ons Ki&C°-werk.

De draak is in vele culturen een oud en machtig symbool. Voor ons healingswerk stemmen wij ons af op zijn veelzijdigheid: zijn verbinding met de planeet aarde en het dierenrijk, met alle elementen, met pure kracht, wijsheid, humor  en fierheid.
Rood is de kleur van het basischakra en symboliseert het 'gronden' in het hier en nu, het oproepen van aardekracht. Andere inspirerende sleutelwoorden zijn passie en vurigheid, koestering en voeding, je plek innemen op aarde, je veilig voelen.

Er valt veel te vertellen en te ontdekken over draken - vandaar ongetwijfeld  de krachtige resonantie die we gevoeld hebben bij de gedachte de rode draak als hoeder van onze domeinnaam - onze plek in www (het world wide web) - en als vriend te hebben.
Ieder die zich aangetrokken voelt tot ons centrum kan zelf zijn of haar verbinding met de draak en de drakenwereld ervaren in alle stadia van persoonlijke ontwikkeling, groei in bewustzijn en heling.